Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna się obowiązywanie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) -określane popularnie jako „RODO”.

W związku z tym faktem informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą na następujących warunkach:

Administratorem danych osobowych jest firma APARTHOTEL SERWIS Mastalski Kamil, ul.Zborowskiego 1/17, siedziba w Zakopanem, Nip:7361672747 oraz Ryszard Strama Stramex ul. Nowotarska 38b, Nip: 7361039487 siedziba w Zakopanem, adres poczty elektronicznej: biurotarasy@gmail.com, numer telefonu +48 535 391 391

Kamil Mastalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Aparthotel Serwis (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Ks. Zborowskiego1/17, 34-500 Zakopane) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Zakopane, NIP 7361672747

Ryszard Strama prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Stramex (adres miejsca prowadzenia działalności, Nowotarska 38b, 34-500 Zakopane) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Burmistrza miasta Zakopane, NIP 7361039487

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów łączących Państwa z Aparthotel Serwis Kamil Mastalski oraz Ryszard Strama Stramex( podstawa przetwarzania art.6 ust.1 lit.b), w szczególności świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym dostarczania zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji, weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej (na podstawie Rozporządzenia art. 6 ust. 1 pkt. b)

Przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich usuwania, poprawiania, jak również ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w każdym przypadku, kiedy istnieje podejrzenie naruszenia prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umów łączących Państwa z firma firma APARTHOTEL SERWIS Mastalski Kamil, ul.Zborowskiego 1/17, siedziba w Zakopanem, Nip:7361672747 oraz Ryszard Strama Stramex ul. Nowotarska 38b, Nip: 7361039487 siedziba w Zakopanem,
Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych powszechnie obowiązującymi prawami, kiedy to obowiązek przekazania tych danych wynika z przedmiotowych przepisów.


Pozdrawiamy
APARTHOTEL SERWIS
Mastalski Kamil,
ul.Zborowskiego 1/17,
34-500 Zakopane

Ryszard Strama
ul. Nowotarska 38b
34-500 Zakopane